Asset Publisher Asset Publisher

Wycieczka do lasu. Czy jesteś na wszystko przygotowany?

Wiesz już jak się przygotować na wycieczkę do lasu dzięki przygotowanym przez nas specjalnym niezbędnikom dla leśnych wędrowców.

Przypominamy jeszcze kilka ważnych informacji niezbędnych leśnemu wędrowcowi.

Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą – co robić?

Jak ją rozpoznać pokazuje załączona grafika. Żmije nie są agresywnymi zwierzętami. Atakują wyłącznie, gdy czują się zagrożone poprzez odcięcie drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem człowieka lub próbą dotknięcia ich kijem bądź nogą. Żmija zygzakowata (Vipera berus) jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Mimo że liczba ukąszeń przez nią jest niewielka, to budzi ona powszechny strach. Przez to co roku setki tych gadów giną z rąk wystraszonych turystów. Żmija atakuje odruchowo, gdy nie ma możliwości ucieczki.

Sama rana jest często niezauważalna; dwa drobne „otarcia” naskórka, które jednak wkrótce zaczynają puchnąc i boleć, pojawiają się duszność. Dorosły, zdrowy człowiek powinien takie ukąszenie przeżyć bez większych komplikacji, choć niebezpieczne mogą być ukąszenia w twarz i szyję, z uwagi na szybkie przemieszczenie się jadu w krwiobiegu. Mogą one być rzeczywistym zagrożeniem życia dzieci. Dlatego, jeśli już dojdzie do ukąszenia, należy szybko podać antytoksynę w zastrzyku. Jad jest też niebezpieczny dla osoby będącej pod wpływem alkoholu.

Po ukąszeniu przez żmiję trzeba pamiętać, aby:

• nie masować, nie uciskać rany, nie okładać jej lodem,

• nie wysysać jadu – jest to duże ryzyko zakażenia osoby ukąszonej jak i osoby udzielającej pomocy,

• nie nacinać rany, gdyż stres osoby poszkodowanej, jak i jej ruch w czasie nacinania mogą przyspieszyć przedostanie się toksyn do krwiobiegu. Obecnie nie poleca się stosować opasek uciskowych, ponieważ zwiększa to ryzyko martwicy tkanek. Opaskę uciskową zakłada się powyżej miejsca rany w sytuacji, gdy transport do szpitala zajmuje dłużej niż 30 minut. Wtedy też należy pamiętać o kontrolowaniu ukrwienia kończyny.

Pierwsza pomoc po ukąszeniu przez żmiję:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobie poszkodowanej i sobie. Przeważnie żmija ucieka z miejsca ataku na człowieka, dlatego ponowne ukąszenia są niezwykle rzadkie, natomiast zawsze należy zachować ostrożność i upewnić się, że zwierzę uciekło.

2. Sprawdzenie miejsca ukąszenia u poszkodowanego, ocena czynności układu oddechowego oraz krążenia.

3. Należy poinformować służby ratownicze, przekazując informacje dotyczące lokalizacji, czyli gdzie znajduje się poszkodowany oraz w jakim jest stanie. Jeśli istnieje możliwość przeniesienia chorego (na rękach) w kierunku służb, poleca się takie postępowanie, by skrócić czas oczekiwania na pomoc.

4. Założenie jałowego opatrunku w miejscu ukąszenia. Jeśli nie mamy przy sobie opatrunku, powinno się delikatnie polać miejsce ukąszenia czystą wodą, aby zmyć ze skóry resztki toksyn.

5. Bardzo ważne jest uspokojenie osoby ukąszonej – jej opanowanie może spowolnić wchłanianie jadu.

6. Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji z miejscem ukąszenia poniżej poziomu serca i maksymalnie ograniczyć ruch. Poruszanie się po ukąszeniu przez żmiję, a co za tym idzie przyspieszona praca serca, wpływa na szybsze rozprzestrzenianie się toksyn w ciele chorego.

Czy można wjechać samochodem do lasu ?

Przepisy dotyczące wjazdu samochodem do lasu reguluje rozdział 5. Ustawy o lasach. Głosi on, że poruszanie się pojazdem silnikowym i zaprzęgiem konnym dopuszczalne jest tylko drogami publicznymi. W polskim prawie nie ma jednak jednolitego systemu oznakowania dróg publicznych w lesie. Na dodatek nie ma obowiązku ich oznaczania. Leśnicy doradzają więc, by wjeżdżać tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki. Na drogę leśną wjechać możemy tylko wtedy, gdy jest ona wyraźnie oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego).

Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Jak korzystać z lasów wraz z psem ?

W lesie spacerujemy, biegamy, jeździmy rowerami, czasem również w towarzystwie naszych czworonogów. Jak zatem korzystać z lasów wraz z naszym pupilem. Sprawdź.