Asset Publisher Asset Publisher

W obliczu gradacji brudnicy mniszki

Letnie kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Poddębice, wykazały rosnące zagrożenie ze strony brudnicy mniszki. Aktualnie największe niebezpieczeństwo występuje w leśnictwach Księże Młyny, Rożdżały, Kamionacz i Reduchów.

Do pułapek feromonowych służących do odłowu samców owada i prognozowania zagrożenia, schwytało się ponad 48 tysięcy osobników. Podczas obserwacji i liczenia motyli w trakcie kulminacji rójki czyli transektów, zebrano 352 samice brudnicy. Dla porównania, w ubiegłym roku zebrano blisko 38 tysięcy samców i 1 tylko samicę.

Podczas ostatniej gradacji szkodnika w 2011 roku do pułapek złapano ponad 61 tysięcy samców i 107 samic. To właśnie liczba zaobserwowanych samic decyduje o istniejącym zagrożeniu. Samce jedynie to zagrożenie sygnalizują.

W trakcie kontroli znajdowano również dorosłe barczatki sosnówki oraz ich oprzędy. Owad ten może współwystępować z mniszką i podobnie jak ona, w dużych ilościach stanowi zagrożenie dla lasu.

Brudnica mniszka to groźny dla lasu szkodnik. Owad dorosły jest motylem o białych skrzydłach z czarnym zygzakiem na pierwszej parze. Podczas gradacji część populacji dostaje czarnej barwy (takie motyle są już spotykane w naszych lasach). Gąsienice pokryte są włoskami i z tego powodu nie są chętnie zjadane przez ptaki.

Uwaga! Widząc wiszące na drzewach pułapki w postaci worków, plastikowych lejków, itp. miejmy świadomość, że służą one do prognozowania zagrożenia lasu. Prosimy ich nie niszczyć a owadów nie wypuszczać. Dzięki nim wiemy co las może czekać w najbliższej przyszłości.