Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie z sektorem usług leśnych

Lasy Państwowe zapewniają rozwój prywatnego sektora usług leśnych, który tworzy kilka tysięcy firm zatrudniających ponad 40 tys. osób. Na terenie RDLP w Łodzi usług leśnych świadczy ok. 205 firm zatrudniających łącznie  ok. 1 tys. pracowników. Wydatki na zlecane usługi leśne rosną sukcesywnie i stanowią znaczną część kosztów LP.

5 marca 2020 roku przedstawiciele Lasów Państwowych spotkali się z sektorem Usług Leśnych z terenu RDLP w Łodzi. Wzorem lat ubiegłych, na spotkanie zostali zaproszeni członkowie komisji ds. współpracy z firmami usługowymi z terenu RDLP w Łodzi oraz przedstawiciele Komisji Wspólnej z terenu RDLP w Łodzi. Spotkanie otworzył Dyrektor RDLP w Łodzi, Dariusz Pieniak, który podsumował aktualną sytuację na rynku drzewnym, w tym poinformował o problemach ze sprzedażą drewna (ok. 13% surowca drzewnego nie została zakontraktowana), a także o sukcesywnym wzroście wartości stawek za wykonanie prac leśnych w RDLP w Łodzi w stosunku do pozostałych Regionalnych Dyrekcji. Dyrektor podkreślił duże znaczenie corocznych spotkań z przedstawicielami sektora firm leśnych oraz zapewnił o gotowości ścisłej współpracy w celu usprawnienia ich pracy.

Dyrektor Pieniak oddał głos Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Leśnej - Arkadiuszowi Kuliberdzie, który omówił zmiany istotne dla sektora przedsiębiorców leśnych w przepisach związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Wejdą one w życie od 1 stycznia 2021 roku w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Naczelnik przedstawił też wzrost kosztów usług leśnych w RDLP w Łodzi na przestrzeni ostatnich lat.

Na spotkanie zaproszono także Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR) – Pawła Anyszewskiego, aby przedstawił zebranym profil działania ŁARR oraz omówił narzędzia pomocowe, z których mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy leśni. Ustalono, że informacja o ofercie ŁARR za pośrednictwem biura RDLP w Łodzi zostanie przekazana do nadleśnictw, w celu ich udostępnienia wszystkim przedsiębiorcom leśnym.
Dalsza część spotkania poświęcona była dyskusji oraz omówieniu kwestii zgłoszonych przez przedsiębiorców leśnych, dotyczących m.in.:
1.    waloryzacji stawek przy umowach wieloletnich – zapisy w umowach;
2.    weryfikacji firm leśnych w trakcie realizacji umowy w odniesieniu do osób i potencjału technicznego;
3.    perspektywy realizacji sprzedaży drewna w br. roku;
4.    uproszczonej sortymentacji przy pozyskaniu i zrywce drewna;
5.    analizy dotychczasowych wniosków dotyczących długoletnich umów na usługi leśne;
6.    propozycji działań, programów i form zaradczych na ubożejący rynek usług leśnych (rezygnacja firm leśnych z usług dla lasów, upadłość firm);
7.    kreowania wizerunku pracy pracowników leśnych (trudny i niebezpieczny zawód).

Ze strony przedsiębiorców leśnych padły postulaty dotyczące odpowiedniego planowania prac w zakresie podszytów, które - jak wskazano - często nie są uwzględniane na poszczególnych pozycjach. Podobnie rozmów wymagają kwestie planowania rozdrabniania pozostałości pozrębowych, szczególnie w przypadku przeznaczenia pozycji na zrębki. Zasygnalizowano również wymóg układania drewna w stosy regularne w sytuacjach kiedy normy dopuszczają również stosy nieregularne.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za obecność na spotkaniu!