Asset Publisher Asset Publisher

Schrony dla nietoperzy w kolejnych nadleśnictwach

W lasach trzech nadleśnictw łódzkiej dyrekcji Lasów Państwowych zawisły schrony dla nietoperzy. Cenni lokatorzy mają do zamieszkania 210 nowych domów.

Schrony zostały powieszone w nadleśnictwach Spała, Smardzewice oraz Piotrków. Tam właśnie, podczas inwentaryzacji przyrodniczej, która obejmowała także liczenie nietoperzy, stwierdzono największe skupiska tych ssaków, a podczas sporządzania nowych planów urządzenia lasów, dane te są weryfikowane. Dodatkowo lokalizacje były konsultowane z leśnikami i chiropterologiem.
W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Centrum, zakupiono
i zawieszono 210 schronów z trocinobetonu, zapewniając w ten sposób zastępcze miejsca rozrodu dla nietoperzy
oraz dzienne schronienie w czasie migracji.

Celem wspomnianych działań jest zwiększenie populacji nietoperzy w lasach, szczególnie w monokulturach sosnowych, gdzie czasami ssaki te nie mają wystarczającej liczby naturalnych schronień.

Projekt powstał z inicjatywy Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego we współpracy z Piotrkowskim Towarzystwem Przyrodniczym oraz nadleśnictwami Spała, Smardzewice i Piotrków. Natomiast w badaniach Uniwersytetu Łódzkiego stwierdzono obecność szerokiej gamy nietoperzy na przelotach, przy miejscowym braku ich miejsc rozrodu.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju".

W Polsce ścisłą ochroną objęte są wszystkie występujące gatunki nietoperzy,
a siedem z nich zostało umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, jako gatunki zagrożone wyginięciem lub bliskie zagrożenia. Osiem wpisanych zostało na Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wszystkie gatunki wymagają zabiegów ochrony czynnej.