Asset Publisher Asset Publisher

Sasanka wiosenna: jest szansa na ratunek

Leśnicy łódzcy przywracają gatunki zagrożone wyginięciem. Po piaskowcu trawiastym i goździku sinym podejmą próbę ratowania sasanki wiosennej. Gatunku wymienionego w Czerwonej Księdze Roślin województwa łódzkiego.

Chęć przystąpienia do projektu wyraziło aż sześć Nadleśnictw: Przedbórz, Bełchatów, Poddębice, Smardzewice, Piotrków i Spała.

Sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis) jest gatunkiem wymierającym na całym Niżu Środkowoeuropejskim. W państwach sąsiadujących z Polską, czyli na terenie Czech i Niemiec, uznana jest za gatunek krytycznie zagrożony, a na terenie Białorusi – wymarły.

Projekt, w ramach którego będzie przywracana sasanka wiosenna, jest kontynuacją współpracy Lasów Państwowych, Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach którego w 2015 r. utworzono pierwsze stanowiska zastępcze dla goździka sinego (Dianthus gratianopolitanus) i piaskowca trawiastego (Arenaria graminifolia). Realizacja projektu jest szansą na zachowanie najbardziej zagrożonych gatunków roślin w lasach województwa. W ramach porozumienia nadleśnictwa nieodpłatnie udostępniły powierzchnie leśne pod nasadzenia.

Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego, wydana w 2012 r., dokumentuje aktualny stan poznania, rozmieszczenia i zachowania najcenniejszych składników flory i siedlisk regionu łódzkiego, oraz stopień zagrożenia wymienionych w niej gatunków i możliwości ich zachowania.