Asset Publisher Asset Publisher

Podpisano porozumienie o współdziałaniu

Łódzcy leśnicy podpisali porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Wzmocnienie bezpieczeństwa osób odwiedzających lasy oraz współpraca w akcjach poszukiwawczych, to jedne z wielu zapisów wynikających z umowy.

W ramach wsparcia i współpracy służb policjanci pomogą leśnikom przy kontroli środków transportu przewożących drewno i stroisz na drogach publicznych bądź też ujawnianiu osób podejrzanych o popełnienie przestępstw na terenach leśnych, a szczególnie kłusowników i złodziei drewna.

Leśnicy natomiast zobowiązali się do pomocy policji w lokalizowaniu i identyfikowaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń, poszukiwanych przez organy ścigania i ukrywających się w lesie, a także szacowania wartości kradzionego drewna w lasach innej własności, w sprawach prowadzonych przez policję i prokuraturę. W jednym z punktów porozumienia leśnicy zobowiązali się do udostępniania zapisów z monitoringu leśnego i pomocy podczas prowadzenia przez policję dochodzenia lub akcji poszukiwawczych na terenach leśnych.

Współpraca będzie również polegała na organizacji i prowadzeniu wspólnych patroli dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi na szlakach turystycznych i w obiektach rekreacyjnych na terenach leśnych.

W ramach zawartego porozumienia zaplanowano także szkolenia dla policjantów z zakresu rozpoznawania oraz określania gatunków i sortymentów drewna, sposobów znakowania oraz obowiązujących dokumentów legalności drewna i innych produktów pochodzących z lasu.

Wspólne działania pomiędzy Lasami Państwowymi a policją podjęli dyrektor RDLP w Łodzi Dariusz Pieniak oraz insp. Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki policji w Łodzi.