Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie biura Nadleśnictwa Skierniewice

W dniu 25.09.2023 r. miało miejsce uroczyste i oficjalne otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Skierniewice. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego (byłej nadleśniczówki, wybudowanej w 1927 roku według projektu zleconego przez pierwszego Dyrektora Lasów Państwowych – Adama Loreta) wraz z jego rozbudową.

Od samego początku wybudowana osada pełniła funkcję nadleśniczówki. Ostatnim nadleśniczym zamieszkującym osadę był Pan Czesław Święcicki, który opuścił nadleśniczówkę w 2006 roku.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Skierniewice przywitał przybyłych gości i przybliżył historię obiektu. Po krótkim przemówieniu miało miejsce przecięcie wstęgi z udziałem Pana Dariusza Pieniaka, Pana Pawła Sałka, Pani Ewy Wendrowskiej, Pana Woja Wasilewskiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice – Huberta Kani.

Goście mieli okazję zwiedzić nowy budynek biura nadleśnictwa oraz zapoznać się z wystawą zdjęć przygotowaną przez OKL w Gołuchowie. Swoją prezentację wygłosiła Pani Bogna Goździelewska z OTL w Gołuchowie na temat Historii Nadleśnictwa Skierniewice, a następnie głos zabrali pracownicy nadleśnictwa - Kamil Czech i Małgorzata Felczyńska - i opowiedzieli o procesie budowy nowej siedziby nadleśnictwa.

Poświęcenie biura wraz z odmówieniem modlitwy przeprowadził ks. Kan. Tadeusz Jaros. Wśród zaproszonych i obecnych na uroczystości gości znaleźli się: Pan Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP, Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wojciechowski – Poseł na Sejm RP, Maciej Wieprzkowicz Doradca Ministra w zastępstwie za Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Fuz – pułkownik Służby Ochrony Państwa, Czesław Pytlewski – Wójt Gminy Skierniewice, Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków, Tadeusz Grotkowski – Wice Starosta Skierniewicki, Piotr Cymerski – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach, Justyna Łukasik – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach, Arkadiusz Knap – w zastępstwie za Wojciecha Dworaka – Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, Mariusz Wielgosz – Komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Skierniewicach, ks. Kan. Tadeusz Jaros, Woj Wasilewski – Prezes Firmy Woj.-Art. Sp. z o. o. (wykonawca inwestycji),  Michał Krawczyk – Inspektor Nadzoru, Piotr Szaliński – Projektant,  ppłk Piotr Mitkowski  Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach, Wiesław Sitarek – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, Główny Księgowy RDLP w Łodzi – Cyprian Przyborowski, naczelnicy RDLP w Łodzi, nadleśniczowie nadleśnictwa RDLP w Łodzi, emerytowani nadleśniczowie – Czesław Święcicki, Lesław Mateja, Jan Pawlaczyk.

Gratulujemy wszystkim leśnikom zaangażowanym w organizację tego dnia i życzymy, aby w nowej siedzibie dobrze się pracowało!