Asset Publisher Asset Publisher

Nowe miejsce postoju na trasie do Spały

Pod koniec ubiegłego tygodnia zostało otwarte nowe miejsce postoju pojazdów przy drodze krajowej nr 48 na trasie Tomaszów Mazowiecki – Spała w Nadleśnictwie Spała, w leśnictwie Luboszewy.

Parking ma utwardzoną nawierzchnię, otoczony jest drewnianym płotkiem i oznakowany tablicą informacyjną.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom społeczeństwa – nasze lasy odwiedza bardzo wielu turystów i fotografów w poszukiwaniu idealnego ujęcia dzikiej przyrody. Chociaż zostały tu zamontowane kosze na śmieci, to i tak zachęcamy by zabierać śmieci ze sobą, aby pozostawić to miejsce (jak i cały las) w czystości – mówi rzecznik Nadleśnictwa.

W przyszłości obok aktualnego miejsca postoju planowana jest również wiata turystyczna, która da wytchnienie licznym grzybiarzom i innym miłośnikom leśnych spacerów.

Pamiętajmy – bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o to, co wspólne! Wierzymy, że to miejsce postoju uczyni Wasze wycieczki do lasu jeszcze lepszymi i będzie długo służyć wszystkim odwiedzającym.

Przypominamy!

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.