Asset Publisher Asset Publisher

Najlepsi "lisiarze" powiatu pabianickiego

W dniach 13-15 lutego 2015 roku Nadleśnictwo Kolumna prowadzące Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Rydzynach uczestniczyło w III Powiatowych Polowaniach na Lisy 2015 Powiatu Pabianickiego.

Organizatorem Łowów jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi, a celem jest ograniczanie liczebności lisa w obwodach łowieckich, co leży w interesie kół łowieckich, a Nadleśnictwa w szczególności, ze względu na realizację  na terenie OHZ Rydzyny programu wsiedleń zwierzyny drobnej.

Myśliwi na terenie OHZ Rydzyny z zapałem przystąpili do polowań na lisy zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, co znalazło odzwierciedlanie w pokocie. Uroczysty pokot i zakończenie polowania w powiecie pabianickim odbyło się w Wodzieradach w domku myśliwskim Koła Łowieckiego nr 19 „ORZEŁ" z Lutomierska.

Nadleśnictwo Kolumna z ilością 16 lisów zajęło III miejsce w klasyfikacji drużynowej i zdobyło nagrodę rzeczową w postaci paśnika oraz przenośnej woliery, a leśniczy ds. łowieckich Tomasz Wdowiak z wynikiem 11 lisów zajął III miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

Michał Falkowski