Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Poddębice odbudowuje populację kuropatw

300 kuropatw wpuszczono na teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny w nadleśnictwie Poddębice. To pierwsza partia ptaków, które odbudują populację kuropatw w ramach czteroletniego ogólnopolskiego programu wsiedlania zwierzyny drobnej (2013-2016).

Na podstawie wiosennej inwentaryzacji przeprowadzonej w 2013 r. na terenie ośrodka oszacowano zaledwie 30 kuropatw i 280 bażantów. Realizowany program jest odpowiedzią na stale malejącą liczbę kuropatw, bażantów i zajęcy na tym terenie.

Nadleśnictwo zaplanowało introdukcję ptaków, zapewniło opiekę weterynaryjną i wzmocniło działania zmierzające do redukcji drapieżników.

W ramach programu w 2013 r. wybudowano i wyposażono wolierę o pow. 300 m kw. do okresowego przetrzymywania ptaków oraz 30 podsypów służących do ich karmienia.

300 kuropatw zamieszkało wolierę ubiegłorocznej jesieni, gdzie spędziło zimę. Teraz ptaki zostały wypuszczone na wolność. Do dyspozycji mają 3233 ha gruntów rolnych, co stanowi 58 proc. powierzchni obwodu. Długa linia styku roli z lasem (ekoton), liczne miejsca porośnięte krzewami i drzewami (remizy), stanowią doskonałe warunki dla życia tego gatunku.

Jesienią teren wzbogacą bażanty, które zostaną wsiedlone w miejscach z istniejącymi już podsypami i w bliskim sąsiedztwem zbiorników wodnych. Zgodnie z założeniami programu przez cztery lata, corocznie na teren obwodu wsiedlanych będzie 300 kuropatw oraz 400 bażantów, co powinno spowodować znaczny wzrost liczebności tych dwóch gatunków.