Asset Publisher Asset Publisher

Łódzkie rezerwaty w monografii

21 marca w Pałacu Herbsta w Łodzi, odbyła się promocja publikacji prof. Romualda Olaczka „Rezerwaty. Ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego”.

Na uroczystość przybyło ponad 100 gości: naukowców, przyrodników, krajoznawców, leśników. Wszyscy dziękowali za publikację: z jednej strony naukową monografię, z drugiej bogatą w barwne wspomnienia autora, cenne dygresje i historyczne reminiscencje, pozycję dla przyrodników i amatorów wypraw.

Uroczystość rozpoczął dyrektor RDLP w Łodzi Edward Janusz, przypominając przypadający w tym roku jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych. Przedstawił osiągnięcia leśników w gospodarce leśnej, jakie poczynili przez ten okres. Do sukcesów tych wielokrotnie, podczas uroczystości, odwoływali się goście.

20 marca 2014 r. publikacja otrzymała Nagrodę Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. To 22. edycja tej Nagrody, w kategorii: Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej wydana w roku 2013.

- Na tę książkę czekałem 40 lat - mówił senator Ryszard Bonisławski. - Żyję z lasu - należę do tych 370 tys. ludzi, którym las daje pracę. Jako łódzki przewodnik dziękuję za wiedzę, naprowadzenie na właściwe tory i pobudzenie moich zainteresowań - mówił ten znany regionalista łódzki i krajoznawca.

Profesor Romuald Olaczek opowiedział jak powstawała publikacja. - Cztery tezy przyświecały i towarzyszyły jej powstawaniu - wyliczał i wyjaśniał każdą z nich. - Pierwsza to fakt, że motywy wyznaczania i ochrony rezerwatów są wielorakie. Druga - w Polsce środkowej teren jest płaski, a las jest najważniejszym składnikiem wartości krajobrazowej tego obszaru. Trzecia - podstawą całego systemu ochrony przyrody jest państwowa własność gruntów i zarządzanie tym terenem przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Czwarta - rezerwaty spełniają wiele funkcji i wiele różnych zadań, bo przyrody nie chroni się dla samej przyrody".

Książka zaskakuje szczegółowością opisywanych miejsc, niebywałą wiedzą i merytoryką autora.

Publikacja wydana została staraniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w grudniu 2013 roku. Wydawcą jest Oficyna Wydawnicza FOREST.