Asset Publisher Asset Publisher

Łódzcy leśnicy zakończyli sadzenie młodego lasu

W łódzkich lasach przybyło ponad 15 mln młodych drzew. Leśnikom w sadzeniu pomagały również dzieci, młodzież i studenci, wspólnie odnawiając ponad 6 ha lasu.

W tym roku łódzcy leśnicy odnowili 2 tys. ha lasu, dodatkowo zalesili 14 ha gruntów. Sadzonki pochodziły ze szkółek leśnych łódzkich nadleśnictw. Z leśnych szkółek nie tylko pochodziło 15,5 mln sadzonek, ale także niemal 1,5 mln drzewek, które zostały sprzedane prywatnym osobom.

We wszystkich nadleśnictwach wspólnie z leśnikami sadziły również dzieci i młodzież, w ramach edukacyjnych akcji takich jak „Rok dla Niepodległej”, „1000 drzew na minutę”, „Są pszczoły jest życie” czy „Las Erasmusa”.

W akcjach udział wzięło 1200 młodych ludzi, sadząc 51 tys. drzew. W jednej z tegorocznych akcji, udział wziął minister środowiska Henryk Kowalczyk, sadząc las ze studentami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ramach projektu studenci NZS posadzili ponad 25 tys. drzew w całej Polsce, a w smardzewickich lasach przybyło 1,5 tys. sadzonek dębu.

Wiele z takich działań ma już kilkuletnią tradycję jak „Las pełen energii”. To edukacyjny projekt RDLP w Łodzi i PGE. Akcja wpisuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Adresowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych i ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. W tym roku w ramach tego wydarzenia dzieci posadziły ponad 20 tys. drzew.

Warto pamiętać, że ponad 500 mln sadzonek młodych drzew rocznie sadzą leśnicy. Drzewa znacząco wpływają na zmiany klimatu na ziemi. Pochłaniając ogromne ilości CO2 łagodzą efekt cieplarniany. Wpływają na czystość powietrza, ograniczają erozję gleby, łagodzą powodzie i susze.