Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy ostoją patriotyzmu

W przeddzień Święta Niepodległości warto przypomnieć, że leśnicy zawsze byli liczną grupą wśród patriotów walczących o Polskę.

Pozostałością po tej przynależności, jest czapka maciejówka, którą leśnicy noszą do dzisiaj. Nosi ją też postać młodego żołnierza w wojskowym szynelu i z karabinem przy nodze – monument Legionisty, autorstwa dziekana Wydziału Rzeźby Łódzkiej ASP dr Marcina Mielczarka. Pomnik stoi w Parku im. Legionisty w Łodzi.

Pomnik powstał dzięki staraniom członków Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin. Łódzcy leśnicy jako pierwsi odpowiedzieli na prośbę inicjatorów, wsparcia budowy pomnika. Wielu z nich zaangażowało się indywidualnie, kupując cegiełki a jednostki przekazały celowe darowizny na budowę. W dowód uznania pod pomnikiem wmurowana została tabliczka z nazwą naszej instytucji. Wkład leśników w budowę monumentu wynikał z poczucia, że leśnicy czują się spadkobiercami czynu niepodległościowego.

Monument stanął na ziemi łódzkiej, gdyż zwłaszcza jej północne powiaty i miejscowości, były terenem potyczek oddziałów I Pułku Piechoty Legionów i Szwadronu Kawalerii w 1914 roku. A między innymi w Piotrkowie, Radomsku, Kamieńsku, formowały się pułki II i III Brygady, działały szkoły - podchorążych, podoficerska, sierżantów rachunkowych, a w Gomunicach ulokowane było legionowe centrum szpitalno-rehabilitacyjne.

Odsłonięcie pomnika (26 września br.) rozpoczynało drugi dzień obchodów związanych z celebrowaną w tym roku 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego.