Asset Publisher Asset Publisher

Leczenie lasem

Lasy Państwowe i Fundacja Przyjazna Planeta od sierpnia ubiegłego roku współpracują w ramach programu „Leczymy lasem” W edukacyjnych w terenie udział bierze blisko 30 dzieci, dotkniętych autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i zespołem Williamsa.

Program „Leczymy lasem”, jest terapią zajęciową dzieci niepełnosprawnych z Radomska i okolic. Dzięki leśnym wyjazdom terapeutycznym dzieci niepełnosprawne mają szansę nabyć nowych umiejętności oraz rozwijać i podtrzymywać już posiadane. Dzieci, uczestniczące w programie są poddawane okresowej ocenie, aby sprawdzić, jak wpływa na nie taka terapia lasem. Z pierwszej ewaluacji, dokonanej po 12 wyjazdach przez fachowców z poradni i ośrodka oraz ponad 20 rodziców wynika, że program przynosi niebywałe korzyści. Z wyjazdu na wyjazd polepsza się kondycja fizyczna dzieci i orientacja w terenie, a zmniejsza ilość zaburzeń emocjonalnych.

Ten pierwszy w kraju, pilotażowy projekt rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i będzie trwał do końca kwietnia 2018 roku. Polega na organizacji cyklicznych wyjazdów terapeutycznych do lasu. Aktualnie uczestnicy programu jeżdżą do lasu w okolicach Przedborza (RDLP w Łodzi), wcześniej odwiedzili Nadleśnictwo Spała i Radomsko (RDLP w Łodzi) oraz Złoty Potok (RDLP w Katowicach).

Nadleśnictwo Przedbórz prowadzi edukację ekologiczną od lat. Na zajęcia przyjeżdżają dzieciaki z różnych szkół, ale leczenie dzieci niepełnosprawnych w lesie to dla nas całkowita nowość – mówi nie ukrywając emocji, nadleśniczy Waldemar Pązik. - Kiedy zrobi się cieplej a wiosna zagości na dobre, zabierzemy podopiecznych Fundacji jeszcze w inne przepiękne miejsca na terenie naszego nadleśnictwa.

Zajęcia terapeutyczne prowadzą specjalistki z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku. Podczas wyjazdów do lasu dziećmi zajmują się pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, pracownicy Fundacji i rodzice. Na zajęcia składa się terapia na powietrzu lub w sali edukacyjnej, spacer po lesie, zajęcia taneczne lub plastyczne.

Na terenie łódzkiej dyrekcji doświadczenie w pracy z dziećmi i niepełnosprawnymi dorosłymi mają również leśnicy z Bełchatowa. Pięć lat temu powstała tutaj ścieżka edukacyjna z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Wyposażenie stanowisk na ścieżce „Opowieści bielika” jest w części interaktywne i umożliwia uczestnikom zajęć samodzielną pracę. Zmysł dotyku i słuchu, dominują w trakcie zwiedzania kolejnych stanowisk. Do dyspozycji zwiedzających jest audioprzewodnik po ścieżce, a także przewodnik z nakładką w alfabecie Braille’a. Izba Edukacji Ekologicznej, która funkcjonowała już na szkółce, również przystosowana została dla dzieci niepełnosprawnych. Całość zaplanowana i wykonana jest w kształcie leśnego pnącza, bez barier architektonicznych dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.