Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o zmianach kadrowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Dnia 5 maja br., Dyrektor RDLP w Łodzi mgr inż. Edward Janusz, po przejściu na emeryturę Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych mgr inż. Tadeusza Baryły na to stanowisko powołał mgr inż. Grzegorza Badziaka, dotychczasowego Naczelnika Wydziału Rozwoju i Innowacji.