Asset Publisher Asset Publisher

życzenia od Ks. Tomasza Bartczaka

Ubi est mors stimulus tuus ?" – „Gdzież jest, o śmierci, twój oścień"(1 Kor 15,55)

– woła apostoł Paweł porażony na drodze do Damaszku światłością Zmartwychwstałego Chrystusa. Echo tego okrzyku rozbrzmiewa przez stulecia  jako orędzie życia dla całej ludzkości. Także my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, winniśmy sobie uświadomić
to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, ogłoszone niewiastom jerozolimskim i apostołom, którzy z drżeniem przybyli do grobu. Doświadczenie tamtych naocznych świadków, przekazywane przez Kościół, dotarło aż do nas.
W radosne święta paschalne niech donioślej rozbrzmiewa orędzie uczniów Chrystusa, orędzie wspólne, które przekracza wszelkie podziały, bo tak gorące jest pragnienie pełnej jedności:

„Scimus Christus surrexisse a mortuis vere"

– „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

o Królu  Zwycięzco bądź nam miłościwy" (Sekwencja paschalna).

 

Życzę wszystkim leśnikom RDLP w Łodzi, aby radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie przenikała codzienność i była dla każdego niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju.

  Niech wam Bóg błogosławi !

                                                                                       Ks. Tomasz Bartczak - kapelan