Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca leśników z łódzką uczelnią

Restytucja zagrożonych wyginięciem lub wymierających gatunków, to jedno z działań wynikających z podpisanego pomiędzy RDLP w Łodzi a Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ porozumienia.

W ramach podpisanego dokumentu leśnicy i naukowcy planują kontynuację działań wynikających z „Czerwonej Księgi Roślin Województwa Łódzkiego", pierwszej w Polsce regionalnej książki zawierającej spis zagrożonych wyginięciem roślin i ich zbiorowisk. Publikacja została wydana w 2013 r.

W ramach wspólnych działań pomiędzy leśnikami a naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego będą prowadzone prace dotyczące restytucji trzech kluczowych i bardzo nielicznych gatunków: sasanki wiosennej (gatunku wymierającego), dzwonecznika wonnego (gatunku krytycznie zagrożonego) i zimozioła północnego (gatunku narażonego na wyginięcie).

Współpraca będzie również dotyczyła kontynuacji restytucji dwóch innych zagrożonych gatunków - piaskowca trawiastego i goździka sinego, gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem. Prace dotyczące przywrócenia tych dwóch gatunków, z bardzo dobrym wynikiem, są prowadzone już od 2014 r.

Umowa to także podstawa do kontynuacji projektu edukacyjno-naukowego bociany czarne online, realizowanego wspólnie z Katedrą Ekologii i Zoologii. Zawarte porozumienie pozwala również na kontynuację wspólnej lustracji rezerwatów, konsultacje działań ochronnych na obszarach Natura 2000 oraz monitoring lęgów bociana czarnego i bielika.

W ramach porozumienia prowadzono badania lei depresyjnych, na terenach oddziaływania kopalni węgla brunatnego.

Recenzowane są projekty ochrony przyrody i oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzeniowych. W ramach współpracy naukowej, studenci wydziału, biorą udział w praktykach i zajęciach dydaktycznych, prowadzonych na terenie nadleśnictw łódzkiej dyrekcji a w ramach udostępnianych danych, powstają prace magisterskie.