Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne sadzenie leśników oraz strażaków

Dokładnie 3 lata od wybuchu największego pożaru na terenie Nadleśnictwa Opoczno wspólna inicjatywa leśników i strażaków z terenu powiatu opoczyńskiego przyczyniła się do posadzenia 520 sadzonek lipy, która będzie stanowić aleję upamiętniającą pożar z 2019 r. 

Pożar w opoczyńskich lasach wybuchł po południu we wtorek 23 kwietnia 2019 r. na terenie leśnictwa Myślibórz, gmina Żarnów. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.
Z rozprzestrzeniającym się szybko ogniem walczyły 22 jednostki straży, trzy samoloty Dromader oraz około 120 strażaków i leśników. W sumie podczas akcji samoloty wykonały łącznie 21 zrzutów, których łączna wielkość przekracza ponad 30 ton wody.

Spłonęło prawie 50 ha lasów Nadleśnictwa Opoczno (Leśnictwo Myślibórz) oraz blisko 30 ha lasów niepaństwowych oraz nieużytków.

W akcji sadzenia udział wzięli: starosta opoczyński Marcin Baranowski, wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, komendant PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak, oraz leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno i strażacy ochotnicy z poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu opoczyńskiego.

Inicjatywa posadzenia symbolicznych „100 drzew na 100 - lecie ZOSPRP nie tylko gasimy, również sadzimy” wpisuję się nie tylko w uroczystość uczczenia 100-letniej rocznicy istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w zbliżające się zakończenie odnowienie powierzchni po klęsce pożaru z 2019 roku na terenie leśnictwa Myślibórz. Na powierzchni blisko 50 hektrów posadzono ponad 280 tys. sadzonek, które w przyszłości będą stanowić piękne drzewostany. 

Wspólna praca leśników i strażaków przy sadzeniu miały na celu realizację odpowiedzialnych społecznie działań prośrodowiskowych, uczczenie 100-lecia ZOSPRP oraz zacieśnienie współpracy między leśnikami i strażakami.