Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy już szykują sadzonki

Łódzcy leśnicy są już gotowi do odnowień i zalesień. Na szkółkach rozpoczęto wyciąganie sadzonek z gruntu. W tym roku na terenie łódzkiej dyrekcji LP wysadzonych zostanie 16,5 mln młodych drzew.

Młode sosny, dęby, buki, brzozy, jodły i modrzewie już czekają na odpowiednią pogodę
i transport do lasu. W tym roku na terenie łódzkiej dyrekcji LP odnowionych i zalesionych zostanie ponad 2 tys. ha powierzchni. Ponad 100 ha to odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstaje z samosiewów.

Gatunkiem dominującym w łódzkich lasach jest sosna. W tym roku ponad 60 proc. posadzonych drzewek będzie właśnie tego gatunku. Niemal 200 ha lasu zostanie przebudowanych z lasów iglastych na liściaste, ponieważ leśnikom zależy na wzbogaceniu składu gatunkowego, zwiększeniu odporności oraz dostosowaniu do siedliska.

Łódzkie lasy wzbogacą się również o ponad 5 tys. sadzonek cisa pospolitego. Od dekady
w Polsce trwa program ochrony i restytucji tego gatunku. Młode cisy zostaną posadzone
w siedmiu nadleśnictwach. To niewielki ułamek z planowanej liczby nasadzeń tego gatunku.
W ciągu kilkunastu lat, do 2030 r., w łódzkiej dyrekcji LP jest planowane posadzenie kolejnych 100 tys. sztuk cisów.

Od zakończenia II wojny światowej przybyło w Polsce 2,5 mln ha lasów. To tyle, ile wynosi powierzchnia województwa lubelskiego. W 1945 r. lasy pokrywały jedynie 21 proc. kraju, obecnie jest to 29,4 proc. Ponad 9 mln ha lasów daje nam czwarte miejsce pod względem powierzchni leśnej w regionie (po Francji, Niemczech i Ukrainie). Na jednego Polaka przypada 0,24 ha lasu. Wartość ta jest zbliżona do europejskiej, wynoszącej 0,3 ha/os.

Sadzone drzewka pochodzą z nadleśnictw Żołędowo (RDLP w Toruniu) i Rokita (RDLP w Szczecinie). W Polsce nasiona i naturalnie występujące siewki, pobierane są z 36 lokalizacji.
We wszystkich przypadkach są to rezerwaty przyrody.

Również tej wiosny, na powierzchni zniszczonej przez huragan, opoczyńscy leśnicy posadzą młode drzewa. W 2016 r. czerwcowy huragan zniszczył las na obszarze ponad tysiąca hektarów. W ciągu trzech najbliższych lat nadleśnictwo zaplanowało posadzić około 4 mln sadzonek, aby odtworzyć zniszczony las. Dlatego już w 2016 r. opoczyńscy leśnicy zwiększyli zbiór nasion
i liczbę pól siewnych na szkółce leśnej, aby w jak najszybszym czasie przywrócić równowagę biologiczną na terenie uszkodzonym przez wiatr.

Warto pamiętać, że ponad 500 mln sadzonek młodych drzew rocznie sadzą leśnicy. Drzewa znacząco wpływają na zmiany klimatu na ziemi. Pochłaniając ogromne ilości COłagodzą efekt cieplarniany. Wpływają na czystość powietrza, ograniczają erozję gleby, łagodzą powodzie
i susze.