Lista aktualności Lista aktualności

Współpracujemy z leśnikami z Łucka

Leśnicy RDLP w Łodzi i leśnicy z Łucka (Ukraina) podpisali porozumienie o współpracy. Dokument umożliwia wzajemną wymianę doświadczeń w tym możliwość bezpośrednich kontaktów i budowanie wzajemnych dobrych relacji między Polską a Ukrainą.

Trójstronne porozumienie podpisali: Edward Janusz - Dyrektor RDLP w Łodzi, Wasyl Mazuryk – Dyrektor Wołyńskiego Obwodowego Zarządu Gospodarstwa Leśnego i Myśliwskiego (WOULMH ) oraz Andrij Lyndiuk Starosta Maniewickiej Rejonowej Administracji Państwowej (RDA).

Przypieczętowaniem podjętej współpracy było posadzenie drzew przed Centrum Dialogu w Kostiuchnówce oraz na terenie Nadleśnictwa Maniewicze, gdzie to łódzcy leśnicy mogli zapoznać się ze specyfiką organizacyjną i funkcjonalną ukraińskich Nadleśnictw, gdzie poza prowadzeniem gospodarki leśnej funkcjonują nadal tartaki i przetwórnie owoców runa leśnego.

Podczas wizyty w Centrum Dialogu w Kostiuchnówce leśnicy z RDLP w Łodzi odwiedzili również szkołę, przekazując na jej rzecz dar na cele dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Podczas pobytu na Ukrainie istotnym punktem stały się wizyty na wojennych cmentarzach legionowych z czasów I Wojny Światowej w  „Polski Lasku" w Kostiuchnówce, Wołczecku, Jeziornie i Maniewiczach gdzie to złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Dużym przeżyciem dla uczestników delegacji była wizyta na cmentarzu ofiar „Rzezi Wołyńskiej" pomordowanych w 1943 roku mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka gdzie również zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.

Wyjazd na Wołyń poprzedziła wizyta na terenie RDLP w Lublinie i w Roztoczańskim Parku Narodowym gdzie zapoznano się ze specyfika gospodarowania w nadleśnictwach Zwierzyniec, Tomaszów i Józefów.

***

Współpraca łódzkich leśników z Centrum Dialogu Kostiuchnówka odbywa się na mocy podpisanego w 2013 roku porozumienia. Przekazywana pomoc wspomaga działania ośrodka i pomaga w opiece nad grobami leśników na Ukrainie. Porozumienie zobowiązuje harcerzy Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP do poszukiwania i pozyskiwania śladów materialnych dotyczących Lasów Państwowych na kresach dawnej II Rzeczpospolitej. Celem współpracy jest też odszukiwanie, inwentaryzowanie i opieka nad mogiłami leśników poległych na Ukrainie.

Budynek obecnego Centrum Dialogu Kostiuchnówka powstał w 1936 r. dzięki wsparciu legionistów Józefa Piłsudskiego, był szkołą z zapleczem dla wycieczek z ówczesnej centralnej Polski. Po 1945 r. Kostiuchnówka znalazła się na terytorium ZSRR, a następnie Ukrainy, pełniąc funkcje edukacyjne.

Obecnie wyremontowany przez harcerzy ośrodek - dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sponsorów i przyjaciół - na tle zabudowy Kostiuchnówki prezentuje się imponująco. Do ośrodka corocznie przyjeżdżają harcerze, by prowadzić prace rekonstrukcyjne cmentarzy legionowych w Kostiuchnówce, Wołczecku, Maniewiczach, Koszyszczach, Jeziornej. Wykonywane są także prace renowacyjne w kwaterach żołnierskich  na cmentarzu rzymsko-katolickim w Kowlu. Przywracana przez harcerzy jest także pamięć o polskich żołnierzach z  Armii Polskiej gen. W. Andersa w Buzułuku w  Rosji oraz gen. M. Zaruskiego w Chersonie.