Lista aktualności Lista aktualności

Wsiedlenia zwierzyny drobnej

Nadleśnictwo Kolumna sukcesywnie prowadzi program wsiedleń zwierzyny drobnej na terenie OHZ w Rydzynach.

Nadleśnictwo Kolumna jako uczestnik ogólnopolskiego programu wsiedleń zwierzyny drobnej w sezonie łowieckim 2014/2015 zasiliło teren prowadzonego OHZ Lasów Państwowych w  Rydzynach wpuszczając 620 bażantów, 94 kuropatwy oraz 135 zajęcy.

Szczególne nadzieje pokładane są w wsiedlanych zającach, które pochodziły z odłowów prowadzonych w tych rejonach kraju w których populacja dzikiego zająca odbudowała się.

Wsiedlenia zostały poprzedzone przygotowaniem łowiska tzn. intensywnym odstrzałem lisów oraz rozstawieniem podsypów dla bażantów i kuropatw.

Wysiłki włożone w realizację wsiedleń pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość i winny spowodować znaczny wzrost liczebności zwierzyny drobnej w naszych łowiskach.