Lista aktualności Lista aktualności

Wiedza na wadę drewna

Specjaliści, inżynierowie nadzoru oraz leśniczowie, szkolili się w zakresie wad drewna, drzew niebezpiecznych oraz wykorzystania raportów z narzędzi multimedialnych.

To już trzecie spotkanie prowadzone w ramach szkoleń pod nazwą "Vademecum Inżyniera Nadzoru" mające na celu doskonalenie pracowników, wymianę doświadczeń oraz poznawanie nowych technik i rozwiązań stosowanych w Lasach Państwowych. 

Dotychczasowe spotkania obejmowały zagadnienia z zakresu: pielęgnacji upraw i młodników, metody korytarzowej w pielęgnacji upraw dębowych, problematyki czyszczeń wczesnych, szkółkarstwa tradycyjnego i kontenerowego, budownictwa drogowego w lasach oraz zamówień publicznych.