Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty w Brzezinach

Inżynierowie nadzoru, zastępcy, specjaliści z działu gospodarki leśnej oraz leśniczowie z terenu RDLP w Łodzi, biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu gospodarki leśnej.

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniach 14-16 października na terenie Nadleśnictwie Brzeziny i objęły pielęgnację upraw i młodników oraz doskonalenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Na kolejnym zjeździe omówione zostaną zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, szkółkarstwa, odnowień naturalnych oraz warsztaty w zakresie  technicznych aspektów odbioru robót budowlanych i rębni  złożonych.

Celem  szkoleń jest aktualizacja posiadanej wiedzy, potrzebnej do wykonywania zadań nadzorczych w nadleśnictwie oraz zapoznanie się z nowymi kierunkami rozwoju i nowelizacją przepisów.