Lista aktualności Lista aktualności

W ramach projektu testują sadzonki

W trzech łódzkich nadleśnictwach - Wieluń, Złoczew i Poddębice - założono powierzchnie badawcze sosny. W ramach projektu badawczego posadzono niemal 100 tys. sadzonek.

W ramach ogólnopolskiego „Programu testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych", osoby zaangażowane w projekt będą obserwować, czy potomstwo drzew matecznych i wyłączonych drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej (najlepszych drzew i drzewostanów) z terenu RDLP Łódź oraz RDLP Warszawa, będzie posiadało cechy rodziców.

To również sprawdzian jak młode drzewa poradzą sobie w odmiennych warunkach siedliskowych i różnych lokalizacjach w kraju.

Osłonę naukową projektu prowadzonego przez Lasy Państwowe, sprawują IBL, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, wydziały leśne: SGGW w Warszawie, UP w Poznaniu oraz UP w Krakowie.

Ogólnopolski program trwa od 2005 r. w ramach projektu jest planowane testowanie sadzonek sosny, świerka, jodły, modrzewia, dębu szypułkowego i bezszypułkowego, buka, olszy czarnej oraz brzozy. W 2008 roku na terenie Nadleśnictwa Grotniki założono powierzchnię testową buka. Co roku, są tam prowadzone pomiary przeżywalności, jakości, grubości czy przyrostu na wysokość młodych drzew.