Lista aktualności Lista aktualności

Szkolimy się dla Was !

W dniach 7-18 października br. w LOS Nagórzyce odbył się kurs brakarski dla leśników z terenu RDLP w Łodzi.  W kursie uczestniczyły 24 osoby, byli to podleśniczowie, leśniczowie, pracownicy marketingu oraz  inżynier nadzoru.  Na kursie uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie pomiaru, manipulacji, klasyfikacji drewna oraz wykonywania szacunków brakarskich.

Wszyscy odnieśli wielki sukces, bowiem ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, w tym uzyskując tytuły brakarza III, a nawet II klasy. W ramach partnerstwa biznesowego kursanci mogli zapoznać się z technologią produkcji w fabryce mebli giętych FAMEG w Radomsku. Swoją wiedzę z zakresu brakarstwa na wykładach i zajęciach terenowych przekazywała kadra instruktorska, którą stanowili: dr Robert Kimbar (autor książki Wady drewna), Stanisław Marciniak, Andrzej Kuchczyński, dr Bartosz Pewniak, Michał Kolasiński (kierownik kursu) oraz Krzysztof Sztark.