Lista aktualności Lista aktualności

Sprawcy blisko 40 wykroczeń ujęci!

Od listopada 2017 r. dwaj mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego organizowali rajdy quadami po lasach Nadleśnictwa Piotrków. Oprócz oczywistych zakazów wynikających z Ustawy o lasach, stanowili oni przede wszystkim zagrożenie dla osób wypoczywających na terenach leśnych. Liczne zgłoszenia od postronnych osób nie były nam obojętne.

Straż leśna rejestrowała ich „wyczyny” za pomocą monitoringu, ale brak tablic rejestracyjnych uniemożliwiał identyfikację i ujęcie. Liczne zasadzki prowadzone przez pracwoników Służby Leśnej, Straż Leśną i Policję nie przynosiły efektów, ale do czasu … Materiał dowodowy został zarchiwizowany a teraz, w wyniku wspólnych działań "rajdowcy" zostali ujęci i prawdopodobnie odpowiedzą w sumie na blisko 40 zarzutów za wykroczenia popełnione w tym okresie. Poza koniecznością naprawy wyrządzonych szkód tj. uszkodzonych dróg leśnych i urządzeń melioracyjnych grożą im grzywny o łącznej wartości ok. 20 000 zł.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Art. 29. [Ruch pojazdów w lesie] 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. ... 2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. ... 4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu. Art. 30. [Zakazy w lasach] 1. W lasach zabrania się: 14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu. ...

Przypominamy, iż lasy Nadleśnictwa Piotrków są monitorowane, a wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabroniony. Coraz częstsze są tego typu wykroczenia będą surowo karane, przede wszystkim ze względu na fakt, iż zagrażają innym osobom wypoczywającym w lesie.

Las to nie miejsce do tego typu "wypoczynku".