Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z Zakładami Usług Leśnych

W 2015 roku usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie łódzkiej dyrekcji, wykonuje łącznie 148 firm usługowych. Lasy dają w ten sposób pracę blisko 1200 osobom. Dobrą współpracę budują spotkania i dyskusja.

W ramach realizacji zadań Stałej komisji ds. współpracy z Zakładami Usług Leśnych, przedsiębiorcy z terenu całej RDLP w Łodzi spotkali, się w poniedziałek (26 października) z kierownictwem łódzkich lasów. Spotkania mają już swoją kilkunastoletnią tradycję, służą wymianie informacji między sektorem usług leśnych a Lasami Państwowymi. Wspólnie omawiane są problemy i proponowane rozwiązania. Poniedziałkowe spotkanie miało za zadanie w szczególności przygotować firmy usługowe do postępowań przetargowych na wykonywanie prac leśnych w 2016 roku.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan rynku usług leśnych, rozmiar zadań, oczekiwania przedsiębiorców i propozycje Lasów Państwowych. Szczegółowo potraktowano regionalne zasady zamawiania usług leśnych, w jednostkach łódzkiej dyrekcji.

Nowe zasady mają charakter rozwiązań prorozwojowych, a ich zadaniem jest stabilizacja rzetelnych firm usługowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i obszarów szarej strefy. Przy opracowywaniu zasad uwzględniono nowe podejście do zamówień publicznych,
w kontekście wspierania realizacji polityk publicznych, w tym zakresie polityki społecznej. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne służą bowiem uwzględnianiu przez zamawiających różnych aspektów społecznych, np. możliwości zatrudnienia i godnej pracy. Wspierają one powstawanie rynków świadomych społecznie.

Podczas spotkania omówiono wszystkie wytycznie do realizacji postępowań przetargowych na prace leśne i niezbędnej w postępowaniu dokumentacji, mające charakter obowiązujący dla nadleśnictw RDLP w Łodzi.