Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie ze Służbą Więzienną

Łódzka Służba Więzienna oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi będą współpracować w zakresie zatrudniania osadzonych.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (Szymon Nowak) i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej (płk Waldemar Miksa) podpisali porozumienie o współpracy koncentrujące się na umożliwieniu zatrudnienia przy pracach  leśnych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podstawą dla regionalnej współpracy jednostek penitencjarnych podległych Okręgowej Służbie Więziennej w Łodzi i Nadleśnictw RDLP w Łodzi jest dokument z 15 września 2021 r.  Podpisali go Dyrektor Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński i p.o. Dyrektora Lasów Państwowych – Józef Kubica w obecności bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podpisane porozumienie pomiędzy Lasami Państwowymi, a Służbą Więzienną dało początek nawiązania poszerzonej współpracy z tą instytucją. Ustalenia dotyczą w szczególności działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej polegającej w szczególności na organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizowaniu programu resocjalizacyjnego "Las w nas”. W ramach realizacji tego programu skazani będą uczestniczyć w porządkowaniu terenów leśnych, szlaków oraz wezmą udział w edukacji ekologicznej.

Zawarte w 2021 r. porozumienia to nie tylko współpraca Służby Więziennej z Lasami Państwowymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej, ale też perspektywa podpisania w przyszłości umowy, na bazie której skazani zostaną skierowani do zatrudnienia odpłatnego w Lasach Państwowych, w ramach programu „Praca dla więźniów”.