Lista aktualności Lista aktualności

Pierwsze Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Pierwsze warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na ziemi odbędą się w Łodzi i Spale w dniach 24 – 28 września 2014 roku.

Po raz pierwszy od powstania Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w roku 2012, ponad stu jego członków, naukowców mykologów oraz miłośników i pasjonatów grzybów, spotka się na kilkudniowych warsztatach. Przez cztery dni uczestnicy będą dyskutowali o sprawach istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa, prezentowali wyniki swoich badań oraz doskonalili swoje umiejętności, biorąc udział w warsztatach hydrobiologicznych, biotechnologicznych, taksonomicznych oraz poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną gatunkową grzybów. Te ostatnie poprowadzi światowy specjalista, członek zarządu Komisji Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, koordynator międzynarodowej akcji Global Fungal Red List Initiative – dr Gregory Mueller. Ponadto, 24 września, w tzw. „dniu grzyba", odbędzie się debata poświęcona popularyzacji i nauczaniu mykologii. Mamy nadzieję, że planowana wymiana poglądów i pomysłów podczas obrad doprowadzi do podjęcia kroków pozwalających w przyszłości zminimalizować liczbę zatruć grzybami.

Więcej informacji

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (konferencja.ptmyk@gmail.com) lub Julia Pawłowska (polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com); Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa; tel. 22 553 05 44; www.ptmyk.pl.