Lista aktualności Lista aktualności

Odsłonięcie pomnika ppor. Henryka Jóźwiaka „Groźnego”

 

W dniu 5 października 2019 roku w miejscowości Gąbin, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Andrzeja- Świderskiego Proboszcza Parafii w Gąbinie. Homilię wygłosił Ksiądz Jarosław Ferenc– Proboszcz z Dobrzykowa.

Po Mszy Świętej odśpiewano Hymn Państwowy oraz przedstawiono historię Henryka Jóźwiaka „Groźnego”- członka Wojewódzkiego Sztabu Ruchu Oporu Armii Krajowej Obwód „Rybitwa”.

Po jednej z akcji oddziału Władysława Dubielaka grupa jego podkomendnych została aresztowana przez UB. Aresztowani zostali osadzeni w areszcie PUBP w Gostyninie. Henryk Jóźwiak podjął decyzję o ich odbiciu. Poległ 1 grudnia 1946 roku w drodze na miejsce akcji w walce z grupą operacyjną UB pod wsią Golonka  nieopodal Gąbina, w miejscu w którym odsłonięty został pomnik.
Odsłonięcia pomnika dokonały dzieci żołnierzy niezłomnych, a księża dokonali poświęcenia. Następnie odbył się Apel Poległych, po którym odegrano sygnał „Śpij Kolego”.

W niniejszym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, między innymi Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Pan Marek Miścierewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łąck Pan Lucjan Żukowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Pan Jacek Liziniewicz.

Na zakończenie zaproszeni goście oraz organizatorzy  niniejszego wydarzenia zabrali głos oraz złożyli kwiaty i znicze.

Nadleśnictwo Łąck było jednym z organizatorów tego wydarzenia.