Lista aktualności Lista aktualności

O jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny

Czyli czego leśnik szuka w leśnej ściółce?

Poszukiwania leśnicy wykonują w celu prognozowania zagrożenia ze strony tzn. szkodników pierwotnych sosny, jak i oceny zachodzących zmian w liczebności i zdrowotności populacji badanych gatunków. Poszukiwane są:

•    Gąsienice barczatki sosnówki,
•    Kokony boreczników,
•    Poczwarki strzygoni choinówki,
•    Larwy osnui gwiaździstej,
•    Poczwarki siwiotka borowca,
•    Gąsienice i poczwarki poprocha cetyniaka.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych, wyznaczanych w lasach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat. Poszukiwania mogą być wykonane jedną z trzech metod: podokapową, 10 powierzchni próbnych lub dwóch drzew. O wyborze stosowanej metodzie decyduje Zespół Ochrony Lasu.

Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej. Termin rozpoczęcia poszukiwań dla poszczególnych regionów kraju, na podstawie wieloletnich obserwacji, określa właściwy terytorialnie Zespół Ochrony Lasu (ZOL).

Zebrane materiały weryfikuje ZOL określając poprawność oznaczenia owadów, ich zdrowotność oraz stopień zagrożenia.