Lista aktualności Lista aktualności

NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO W LASACH

Sytuacja w lasach jest krytyczna. Od początku sierpnia lasy na terenie RDLP w Łodzi paliły się 60 razy. W sumie w tym roku nasze lasy płonęły już 160 razy. Nadleśniczowie rozważają wprowadzenie zakazu wstępu do lasu, jeszcze przed weekendem.

Od początku roku w lasach państwowych na terenie RDLP w Łodzi wybuchło 160 pożarów, na powierzchni blisko 60 ha. W ubiegłym roku w sierpniu zanotowaliśmy 4 pożary, w tym roku do 20 sierpnia las palił się już 60 razy. Najgorzej sytuacja wygląda na północy dyrekcji.

Aktualną sytuację pożarową można śledzić na stronie: www.lasy.gov.pl

Leśnicy codziennie od 1 marca do 31 października określają stopnie zagrożenia pożarowego na podstawie pomiaru wilgotności ściółki sosnowej w lesie, wilgotności powietrza i współczynnika opadowego.

W przypadku bardzo dużego zagrożenia pożarowego nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Taki zakaz obowiązuje obecnie w siedemnastu nadleśnictwach na terenie kraju. Nadleśniczowie z terenu RDLP w Łodzi rozważają wprowadzenie zakazu, jeszcze przed weekendem.

Lasy w Polsce ze względu na dominację drzewostanów iglastych są wyjątkowo zagrożone przez ogień. Na walkę z pożarami RDLP w Łodzi wydaje średnio 4  mln zł rocznie (wieże obserwacyjne, punkty czerpania wody, patrole lotnicze, własne samochody gaśnicze, sieć dróg ppoż.).

Nasze lasy to wspaniałe miejsce na letni wypoczynek. Leśnicy proszą jednak o ostrożność i przestrzeganie przepisów - dla własnego bezpieczeństwa. Nie powinniśmy używać otwartego ognia w lesie ani bliżej niż 100 m od ściany lasu. Ognisko lub grilla możemy urządzić wyłącznie w specjalnie przygotowanych do tego i oznaczonych miejscach, po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Nie wjeżdżamy do lasu pojazdami silnikowymi - jest to zabronione, od rozgrzanego podwozia może też pójść iskra. Nie wyrzucamy śmieci do lasu, również dlatego, że wśród nich jest zwykle wiele materiałów łatwopalnych. Dzięki sprawnemu systemowi przeciwpożarowemu pożary są szybko wykrywane i tłumione, nim zdążą się rozprzestrzenić.