Lista aktualności Lista aktualności

Mokradła są potrzebne w walce ze zmianami klimatu

Już po raz 22. obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku tematem przewodnim jest powstrzymanie utraty podmokłych trenów, gdyż odgrywają one ważną rolę w walce ze zmianami klimatu. Lasy Państwowe od wielu lat prowadzą działania związane z budową zbiorników i urządzeń wodnych, to właśnie one mają pozytywnie wpłynąć na śródleśne mokradła.

Mokradła to ostoja ogromnej bioróżnorodności, miejsce życia wielu gatunków roślin i zwierząt również tych niezwykle rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Mokradła to także rezerwuar wody, istotny w walce ze zmianami klimatu, powodziami czy suszą.

Działają one jak naturalna gąbka, wchłaniając i magazynując nadmiar opadów, zmniejszając skutki powodzi. W okresie zaś długotrwałego braku opadów uwalniają zmagazynowaną wodę, wyrównując w ten sposób jej niedobory. Mokradła pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie i wezbrania sztormowe, łagodzą skutki suszy i chronią wybrzeża.

Naukowcy oszacowali, że od lat 70. XX w. zostało utraconych 35% mokradeł na świecie.

Działania jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują m.in. w ramach działania „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Lasy Państwowe na inwestycje związane z małą retencją otrzymały 144,5 mln. zł.

Światowy Dzień Mokradeł organizowany jest 2 lutego w ponad 95 krajach. Celem obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych.

Wśród 113 Nadleśnictw z całego kraju, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi działania realizowane są w pięciu nadleśnictwach. W ramach całego projektu powstanie ponad 400 zbiorników małej retencji, które powstaną lub zostaną zmodernizowane do 2022 roku. W sumie będą retencjonować około 2,5 mln m3 wody.

W realizacji są nie tylko zbiorniki ale również blisko 800 elementów wodnej infrastruktury jak zastawki czy przepusty pozwalające na swobodną migrację organizmów wodnych i rumoszu rzecznego. A to kolejne przedsięwzięcie leśników dotyczące małej retencji, które uzyskało dofinansowanie z programu POIiŚ.

W poprzedniej edycji programu uczestniczyło 12 łódzkich nadleśnictw, w których w latach 2007-2014 zostały wykonane obiekty retencyjne za kwotę 9,5 mln zł, z czego 85% podlegało zrefundowaniu przez UE.