Lista aktualności Lista aktualności

Modernizacja Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole

Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kole, znany także pod nazwą „Leśna Osada Edukacyjna w Kole“, działa na terenie Nadleśnictwa Piotrków (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi) od 2004 roku. Leczenie i rehabilitację zwierzą finansują Lasy Państwowe. Do leśnych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt zwykle trafiają osobniki młode lub po kolizjach drogowych. Najwięcej jest przedstawicieli takich gatunków jak: bocian biały, bocian czarny, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, łabędź niemy, kuna domowa, zając szarak, lis, sarna, jeleń szlachetny, bielik, pustułka, sowa uszata, jeż czy łoś.  Dzięki zaangażowaniu leśników ośrodek przyjmuje około tysiąca dzikich mieszkańców lasu z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi rocznie!

Przygotowanie i projektowanie przedsięwzięcia rozpoczęto w 2015 roku. Z dumą informujemy, że w 2020 roku Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Piotrków przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi – finalizują realizację tego projektu. Budowa ruszyła! Stałych bywalców prosimy więc o kilka miesięcy cierpliwości… zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2020.

Koszty inwestycji pod nazwą "Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kole" częściowo pokryte zostaną z otrzymanej dotacji z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –  2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska,  działania V.4. Ochrona Przyrody, poddziałanie V.4.1.  Ochrona Przyrody.

Zaprojektowany budynek główny jest budynkiem wolnostojącym,  zaplanowanym na rzucie wieloboku.  Budynek będzie posiadał jedną kondygnację użytkową.

W ramach robót budowlanych zaplanowano: budowę budynku ośrodka rehabilitacji zwierząt w Kole wraz z parkingiem, zjazdami  drogowymi, przyłączami, ogrodzeniem, oświetleniem terenu i  jego utwardzeniem. Najbardziej cieszy nas jednak modernizacja istniejących budynków gospodarczych, pełniących m.in. funkcję zagród dla podopiecznych ośrodka.

Po modernizacji na terenie Ośrodka możliwe będzie wykonywanie operacji – będzie tu wyposażona w sprzęt weterynaryjny sala zabiegowa. Zwierzęta, które tutaj trafią, otrzymają pomoc na miejscu. Nie będzie zatem jak dotychczas potrzeby transportowania ich w celu wykonania zabiegu.

Każdego dnia przekonujemy się jak ważne jest funkcjonowanie tego miejsca. Do Ośrodka codziennie trafiają nowi lokatorzy z terenu całej RDLP w Łodzi (lub do Ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym, w Nadleśnictwie Płock). Ostatnio młoda samica bielika miała dużo szczęścia, trafiając w troskliwe, fachowe ręce leśników z Nadleśnictwa Piotrków... Podczas próbowania sił w samodzielnym lataniu, nie przewidziała burzowej aury. Robotnicy leśni znaleźli ją przy drodze na terenie Leśnictwa Bełdów, Nadleśnictwo Grotniki. Była przemoczona, wystraszona i wygłodniała. Leśnicy natychmiast zaopiekowali się ptakiem. Świeża soczysta ryba i mięso, którymi został ugoszczony, sprawiły, że nabrał sił. To pozwoliło na transport ptaka do Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole (Nadleśnictwo Piotrków, RDLP w Łodzi). Tutaj zostanie zaobrączkowany i przygotowany do wypuszczenia na wolność.

Ponad 95% zwierząt, które trafiają do ośrodka udaje się zwrócić naturze. Te, które pozostają, żyją w zagrodach edukacyjnych. W leśnych ośrodkach rehabilitacji nie tylko udziela się pomocy zwierzętom, lecz także prowadzi się działalność edukacyjną – w zajęciach ośrodka bierze udział 10 tys. dzieci i młodzieży rocznie.