Lista aktualności Lista aktualności

mała retencja w Nadleśnictwie Bełchatów

Nowy zbiornik retencyjny na terenie Nadleśnictwa Bełchatów!

Lasy Państwowe, a w tym również Nadleśnictwo Bełchatów, biorą udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Nie od dziś wiadomo, że woda to życie, a brak wody niestety prowadzi do zamierania obszarów.  Deficyt wody (mniejsze i rzadsze opady atmosferyczne) w naszym kraju jak i na świecie z roku na rok stanowi coraz większy problem. Skutki suszy są bardzo groźne dla lasów, przyczynia się ona do powstawania coraz częściej pożarów, obniżenia poziomu wód gruntowych, osłabienia drzewostanów, a co za tym idzie, zwiększenia ich podatności na działanie szkodników owadzich i chorób grzybowych. Niektóre gatunki roślin i zwierząt, które żyją w  środowisku wodnym, giną.  

Zmiany klimatu niosą wiele zagrożeń dla ekosystemów leśnych. Projekt ma na celu zatrzymanie wody w lesie, co pomoże zminimalizować skutki zjawisk takich jak susza, pożary, podtopienia, powodzie i niszczące działanie wód wezbraniowych. Podczas realizacji projektu zostają odbudowane cenne ekosystemy naturalne, co wpływa pozytywnie na ochronę różnorodności biologicznej.

W Nadleśnictwie Bełchatów w ramach ww. projektu wybudowano zbiornik małej retencji z wyspą w leśnictwie Parzno. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 0,5 ha, a ilość retencjonowanej wody to 6 000 m3. To nie jedyny taki obiekt na terenie nadleśnictwa, oprócz niego znajduje się między innymi zbiornik w leśnictwie Pytowice, czy wykonana w 2020 roku sieć zbiorników o łącznej powierzchni ok. 66 ha w Lubcu.

Zbiorniki małej retencji to nie tylko walka z suszą i magazynowanie wody. Jest to także siedlisko życia dla wielu różnych, nierzadko chronionych gatunków fauny i flory. Na terenie zbiorników pojawiają się różne gatunki roślin wodnych i zwierząt- płazów, ptactwa wodnego, a nawet sarny, dziki i jelenie, które korzystają z nich jako z wodopoju.