Lista aktualności Lista aktualności

Łódzkie daniele mają nowy dom

Trzynaście danieli zamieszkało w nowej zagrodzie wybudowanej na terenie nadleśnictwa Poddębice. Docelowo pojawi się w niej czterdzieści zwierząt.

Aby stworzyć dom dla danieli wydzielono ponad 38 ha lasu. Zwierzęta będą mieszkały na terenie czterech kwater, wyposażonych w system monitoringu. Na styku kwater wybudowano padok z paśnikami, poidłami i budynkiem odłowni. Oprócz dokarmiania służyć on będzie do obserwacji zwierząt i okresowej zmiany kwatery.

Budowa zagrody jest elementem „Programu wzbogacania puli genowej populacji danieli w Nadleśnictwie Poddębice" opracowanego w 2014 r. Genetyczne wzbogacenie populacji danieli odbywa się poprzez zakup osobników o znanym pochodzeniu oraz prowadzenie kilkuletniej zamkniętej hodowli tego gatunku. Zwierzęta będą sukcesywnie wypuszczane na wolność lub przekazywane do innych hodowli.

Historia danieli na terenie Nadleśnictwa Poddębice sięga lat 50. XX wieku. W latach 2005-2013 wsiedlano tutaj daniele pochodzące z hodowli w Brzezinach wywodzące się z populacji węgierskiej z ośrodka Gyula i ze Słowacji z Nadleśnictwa Paralikovo. Do 2014 r. łącznie wsiedlono 32 osobniki. Takie działania były spowodowane degeneracją izolowanej populacji daniela. Wsiedlone po roku dwutysięcznym zwierzęta poprawiły jakość populacji. Hodowla zagrodowa jest kontynuacją tego procesu.

Nadleśnictwo realizuje również „Program wsiedleń zwierzyny drobnej", chroniąc kuropatwy i bażanty. W pierwszym tygodniu listopada na teren nadleśnictwa wypuszczono kolejne 500 ptaków.