Lista aktualności Lista aktualności

Sadzenie dębów w leśnictwie Babsk

Podczas tegorocznych jesiennych prac odnowieniowych na jednej z powierzchni gościliśmy pracowników firmy "Kup Ten Dom"

23 października, na terenie leśnictwa Babsk, wspólnie z firmą „Kup Ten Dom” leśnicy z Nadleśnicwa Skierniewice sadzili las. W akcji, z racji obowiązujących ograniczeń pandemicznych, wzięła udział niewielka, kameralna grupa.


Przed rozpoczęciem pracy leśnicy przywitali gości, przekazali uczestnikom sadzenia dane na temat prowadzonych w Lasach Państwowych prac odnowieniowych, zmiany składów gatunkowych lasu (przebudowa drzewostanów) oraz na temat systematycznego wzrostu zalesienia naszego kraju. Dane te odnieśliśmy także do naszych lokalnych warunków w nadleśnictwie. Na koniec podleśniczy leśnictwa Babsk udzieliła zgromadzonym instruktażu sadzeniowego.


Dzięki tej inicjatywie na jednym gnieździe* posadziliśmy blisko 600 sztuk dęba!

 

*(urządzanie lasu), nieodnowione lub odnowione powierzchnie o areale do 50 arów, które występują w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego odpowiednimi rębniami złożonymi. W programie TAKSATOR rozróżnia się pojęcie gniazda bez starodrzewu (gniazdo, gniazdo odnowione), które wyłącza się z inwentaryzacji miąższości metodą reprezentacyjną oraz gniazda ze starodrzewem (gniazdo częściowe, gniazdo częściowe odnowione), którego nie wyłącza się z inwentaryzacji miąższości metodą reprezentacyjną. Młode pokolenie występujące na gniazdach opisuje się analogicznie jak w klasie odnowienia.W standardzie LMN gniazda kwalifikowane są do powierzchni niestanowiących wyłączeń. Przyjęty symbol (GNIAZDO) oraz kolejne numery i powierzchnie (areał) powinny być odpowiednio odnotowane na mapie gospodarczej oraz w opisie taksacyjnym drzewostanu.

 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 15 ust. 2 pkt 4; § 28 ust. 5