Lista aktualności Lista aktualności

Kryptonim „Borowiny 2018”

25.05.2018 r. leśnictwo Borowiny stało się sceną dla dramatycznych wydarzeń, które na szczęście były tylko ćwiczeniami symulacyjnymi pod kryptonimem „Borowiny 2018”. W akcję zaangażowane było 20 zastępów strażackich, formacje obrony cywilnej, policja, służby ratunkowe oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Scenariusz był prosty - w lesie swoje obozowisko rozbili harcerze, którzy rozpalili ognisko. Ogień wymyknął się spod kontroli i wybuchł pożar. Służby w trakcie wykonywania czynności nie znały dalszego scenariusza wydarzeń, każdy kolejny meldunek był dla nich niewiadomą.

Takie akcje mają na celu skoordynowanie działania służb ratunkowych i są również świetną okazją do sprawdzenia procedur w warunkach zbliżonych do tych, które występują w krytycznych sytuacjach. W ostatnim czasie w Nadleśnictwie Bełchatów nie było dużych pożarów lasów, ale to właśnie te tereny są najbardziej zagrożone.

W celu zapewnienia jak największej skuteczności prowadzenia akcji gaśniczej utrzymujemy na swoim terenie niezbędną infrastrukturę z zakresu ochrony p.poż. (punkty czerpania wody, dojazdy pożarowe, sieć łączności alarmowo - dyspozycyjnej z radiotelefonem, bazę sprzętu przeciwpożarowego, wieże obserwacyjne z kamerami przemysłowymi). Do roku 2018 Nadleśnictwo Bełchatów posiadało jedną wieżę p. poż, w bieżącym roku po raz pierwszy została uruchomiona druga wieża, która znajduje się na Górze Kamieńskiej.