Lista aktualności Lista aktualności

Śpiew ptaków i zapach świerków wypełniał w sobotę 21 maja rynek łódzkiej Manufaktury. Na rynku stanęło 100 sadzonek świerka, by choć w ułamku stworzyć niepowtarzalną atmosferę lasu. Widok drzew przyciągał zainteresowanych.

W ten sposób, organizując dla łodzian festyn pod hasłem „Lasy dla ludzi”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zainaugurowała Międzynarodowy Rok Lasów.

Atrakcji było mnóstwo. Dzieci brały udział w quizach organizowanych na stoiskach i oglądały przygotowane przepiękne, barwne, leśne ekspozycje. Ogród Botaniczny w Łodzi zaprezentował konar z epifitami a parki krajobrazowe województwa łódzkiego wyroby z drewna. Rodzice chętnie fotografowali swoje pociechy w towarzystwie dzika, lisa czy wiklinowego jelenia – eksponatów ozdabiających stoisko Lasów Państwowych.
Na telewizorach można było podglądać „Łaskie Bociany” – gniazdo bocianów z Łasku, w którym zamontowano kamerę do obserwacji ptaków.

Parki krajobrazowe województwa łódzkiego oraz Leśne Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie przeprowadziły konkursy edukacyjne. Grupa Artystyczna Neo wspólnie z dziećmi wyrabiała papier czerpany z elementami roślin leśnych. Na stoisku Zakładu Ochrony Lasu w Łodzi każdy mógł obejrzeć z bliska i wziąć do ręki najpopularniejsze szkodniki naszych drzew leśnych: (chrabąszcza majowego i kasztanowca, kornika drukarza, szeliniaka sosnowca, hurmaka olszowca, brudnicę nieparkę, kruszczycę złotawkę, napójkę łąkową, rynnicę topolówkę, smolika drągowinowca, rębacza pstrego oraz jaja osnui gwiaździstej, strzygoni choinówki i hurmaka olchowca).

Dużym powodzeniem cieszył się pokaz kulinarny „Oswajamy dziczyznę” podczas którego uczestnicy festynu degustowali pieczonego dzika, smażone steki z dziczyzny oraz rydze ze spalskich lasów. „Gniazdo Sokolników” Krajowy Klub Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych PZŁ zaprezentował swoich podopiecznych: sowy i sokoły.

Odbył się pokaz maszyn leśnych do ścinki i wywozu drewna: harwestera i forwardera. Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy LP w Bedoniu udostępnił symulator tych maszyn, a firma Kaliber - trenażer Laser Shot. Wieczorem dorośli uczestnicy festynu wzięli udział w zawodach w cięciu piłą „Moja twoja”.
Podczas festynu każdy z naszych partnerów miał okazję do autoprezentacji i referatu przybliżającego działalność instytucji.
W ramach festynu odbył się Koncert Zespołu Trębaczy Myśliwskich Venator.

Partnerami RDPL w Łodzi w organizacji festynu byli:

 • Urząd Miejski w Łasku
 • „Gniazdo Sokolników” Krajowy Klub Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych PZŁ
 • Parki krajobrazowe województwa łódzkiego (Dyrekcja PK Wzniesień Łódzkich, Dyrekcja Sieradzkich PK, Dyrekcja Bolimowskiego PK, Zespół Nadpilicznych PK)
 • Leśnictwo Miejskie Łódź
 • Ogród Botaniczny w Łodzi
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Zakład Ochrony Lasu w Łodzi
 • Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
 • Polskie Towarzystwo Leśne
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
 • „PROVINCJA”
 • Grupa Artystyczna NEO
 • Kaliber Sp. z o.o.

     

    

 

Hanna Bednarek - Kolasińska

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Łodzi