Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
+48 42 631 79 00
+48 42 631 79 82

ul. Jana Matejki 16
91-402 Łódź

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Dariusz Pieniak
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Miścierewicz
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sławomir Nowicki
42 631 79 00

Wydział Organizacji i Kadr

Stanisław Dawidowicz
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 70

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Hanna Bednarek-Kolasińska
Tel.: 42 631 79 21

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Sławomir Lipski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 23

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu

Arkadiusz Karbowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 20

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Marcin Jaruga
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 32

Wydział Informatyki

Dariusz Gąsiorowski
Kierownik
Tel.: 42 631 79 12

Wydział Księgowości

Dariusz Furman
Główny Księgowy
Tel.: 42 631 79 60

Zespół ds. Analiz i Planowania

Sylwester Spała
Kierownik
Tel.: 42 631 79 57

Wydział Gospodarki Drewnem

Dariusz Jankowski
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 54

Wydział Infrastruktury Leśnej

Arkadiusz Kuliberda
Naczelnik
Tel.: 42 631 79 50