Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi nadzoruje gospodarkę w lasach Skarbu Państwa na obszarze 6 województw.

  • województwo łódzkie - 232 439 ha lasów - 77,9 proc. pow.
  • województwo mazowieckie - 52 420 ha lasów - 17,6 proc. pow.
  • województwo kujawsko – pomorskie - 3 888 ha lasów - 1,3 proc. pow.
  • województwo świętokrzyskie - 7 063 ha lasów - 2,4 proc. pow.
  • województwo śląskie - 409 ha lasów – 0,1 proc. pow.
  • województwo opolskie - 2 026 ha lasów - 0,7 proc. pow.

Pod względem przyrodniczo-leśnym lasy te położone są w południowo-wschodniej części III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, w zachodniej części IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej oraz w części północnej VI Krainy Małopolskiej.

 

RDLP w Łodzi na tle Polski