Wydawca treści Wydawca treści

LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia. LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

Na terenie RDLP w Łodzi funkcjonują dwa Leśne Kompleksy Promocyjne: Lasy Gostynińsko-Włocławskie i Lasy Spalsko-Rogowskie. Pierwszy położony jest w północnej części naszej dyrekcji, na terenie województwa mazowieckiego, a w jego skład wchodzą Nadleśnictwa Gostynin, Łąck oraz Nadleśnictwo Włocławek z RDLP Toruń. Drugi położony jest na terenie Nadleśnictw: Spała, Brzeziny oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Przy każdym LKP funkcjonuje Rada Naukowo-Społeczna, do której zadań należy m.in. inspirowanie oraz ocena realizacji zadań podejmowanych na obszarze kompleksu.