Aktualności

Jednym z pierwszych oznak cieplejszych dni są kwiaty wczesnowiosennego krzewu - wawrzynka wilczełyko. Kwiaty pojawiają się na nim jeszcze przed rozwojem liści.

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa RDLP w Łodzi prowadzą sprzedaż drewna wielowymiarowego, sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Łodzi prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Teren administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi podzielony jest na 388 obwodów łowieckich, o średniej powierzchni 5 700 ha i średniej lesistości 21%.

Organizacje społeczne i wsparcie duchowe

Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w sferze duchowej mają wsparcie w osobie Księdza Kapelana. Obowiązki Kapelana naszej Dyrekcji ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski powierzył ks. Tomaszowi Bartczakowi. Ks. Kapelan rezyduje w Kurii Metropolitalnej w Łodzi, 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1/3, tel. centrali 42 66-48-700, pełniąc funkcję Ekonoma.

Zagrożenie pożarowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zakwalifikowana jest do II kategorii zagrożenia pożarowego ( średnie zagrożenie). Osiem nadleśnictw tutejszej Dyrekcji o dużym zagrożeniu pożarowym zalicza się do I kategorii zagrożenia, a pozostałe jedenaście nadleśnictw o średnim zagrożeniu pożarowym do II kategorii zagrożenia.