Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
+48 42 631 79 00
+48 42 631 79 82

ul. Jana Matejki 16
91-402 Łódź

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Dariusz Pieniak
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Miścierewicz
42 631 79 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sławomir Nowicki
42 631 79 00

Wydział Organizacji i Kadr

Stanisław Dawidowicz
Naczelnik
Phone number: 42 631 79 70

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Sławomir Lipski
Naczelnik
Phone number: 42 631 79 23

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu

Arkadiusz Karbowski
Naczelnik
Phone number: 42 631 79 20

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Marcin Jaruga
Naczelnik
Phone number: 42 631 79 32

Wydział Informatyki

Dariusz Gąsiorowski
Kierownik
Phone number: 42 631 79 12

Wydział Księgowości

Cyprian Przyborowski
Główny Księgowy
Phone number: 42 631 79 60

Zespół ds. Analiz i Planowania

Sylwester Spała
Kierownik
Phone number: 42 631 79 57

Wydział Gospodarki Drewnem

Dariusz Jankowski
Naczelnik
Phone number: 42 631 79 54

Wydział Infrastruktury Leśnej

Arkadiusz Kuliberda
Naczelnik
Phone number: 42 631 79 50

Kontakt dla mediów

Alicja Sitek
Phone number: 724 722 208
Patrycja Szustakowska
Phone number: 724 722 249