Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictw RDLP w Łodzi funkcjonują różnorodne obiekty przygotowane na potrzeby realizacji zadań z zakresu edukacji leśnej, pomocy szkołom w ich działaniach zbieżnych z zadaniami edukacji leśnej oraz na potrzeby wszystkich gości lasu.

Bociany Czarne Online

Gniazdo bocianów czarnych (na dębie), które możecie obserwować, znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Gniazdo zostało zasiedlone przez pierwszego bociana pod koniec marca, a przez drugiego 5 kwietnia 2018 r. W kamerze ustawiony jest czas środkowoeuropejski, odpowiadający średniemu czasowi słonecznemu południka 15°E . Bociany mają swój zegar biologiczny wyregulowany według czasu słonecznego dla lokalnego południka. Jeśli chcemy poznać ich zwyczaje, obserwujmy bociany przez pryzmat ich zegara biologicznego. Naszą transmisję będziemy od czasu do czasu uzupełniać nowinami od MŁODSZEGO - jednego z dwójki piskląt bociana czarnego, które w roku 2016, wyposażone w lokalizatory GPS, wyleciały z gniazda na sośnie. STARSZY podczas wędrówki jesiennej został zastrzelony w Turcji, ale MŁODSZEMU udało się dolecieć do Afryki, na południe Sudanu. Mamy nadzieję, że spodoba się Wam nasz serial, do którego zadziwiający scenariusz z dnia na dzień pisze sama NATURA.

#WoodsKreuje

Wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat – nie zmieniły tego kolejne rewolucje techniczne i przemysłowe, nie ma bowiem drugiego tak uniwersalnego surowca, jak drewno.

Modraszka online

W styczniu tego roku leśnicy i ornitolodzy powiesili budkę lęgową z otworem wlotowym o średnicy 3 cm i zainstalowali kamerę z funkcją podczerwieni i dźwiękiem. W drugiej połowie kwietnia sikory rozpoczęły okres lęgowy. Ptaki dobrały się w parę i zasiedliły budkę. Pracę rozpoczęły od wykonania gniazda głównie z mchu, a wyściółkę stanowiły głównie drobne pióra i sierść. Pod koniec kwietnia samica zniosła niewielkie białe rudo nakrapiane jaja, z których po ok. 2 tygodniach wylęgły się pisklęta.