Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictw RDLP w Łodzi funkcjonują różnorodne obiekty przygotowane na potrzeby realizacji zadań z zakresu edukacji leśnej, pomocy szkołom w ich działaniach zbieżnych z zadaniami edukacji leśnej oraz na potrzeby wszystkich gości lasu.

#WoodsKreuje

Wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat – nie zmieniły tego kolejne rewolucje techniczne i przemysłowe, nie ma bowiem drugiego tak uniwersalnego surowca, jak drewno.