Wydawca treści Wydawca treści

Drewno

Wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat – nie zmieniły tego kolejne rewolucje techniczne i przemysłowe, nie ma bowiem drugiego tak uniwersalnego surowca, jak drewno.

Czyste w procesie produkcji i spalania – nie wymyślono jeszcze materiału równie przyjaznego środowisku.

Sprzyjające odpoczynkowi – w chwilach zmęczenia i stresu instynktownie dążymy do kontaktu z naturalnymi materiałami.

Odnawialne – w przeciwieństwie do innych surowców naturalnych, o drewnie możemy powiedzieć, że nigdy się skończy! Dbamy o to każdego dnia.

Zalety drewna można wymieniać w nieskończoność, dość powiedzieć, że dziś znajduje aż 30 tysięcy zastosowań!

 

Jeśli nie z lasu, to skąd?

Zapotrzebowanie na drewno jest ogromne i wciąż rośnie. Kochamy drewniane domy, piękne drewniane podłogi i meble, ekologiczne zabawki, instrumenty muzyczne, designerskie gadżety, łodzie, wreszcie – rzeźby, przedmioty sakralne, dzieła sztuki. Pytania pojawiają się w momencie pozyskania surowca. Dwa przeciwległe bieguny toczącej się wciąż dyskusji uosabiają przedstawiciele przemysłu drzewnego i ekolodzy. Podczas gdy ci pierwsi wciąż optują za zwiększeniem pozyskania drewna, odwołując się do powierzchni drzewostanów przyszłorębnych, obrońcy przyrody uważają, że każda forma użytkowania lasu jest naruszeniem jego naturalnej struktury i działaniem niewłaściwym. Fakty wyglądają tak: w zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej prowadzonej na ekologicznych zasadach o momencie wycinki lasu nie decydują względy komercyjne. 10-letnie plany urządzania lasu oparte o badania naukowe i standardy ekologiczne uwzględniają wszystkie czynniki decydujące o tym, w którym momencie dany drzewostan powinien zostać wycięty – aby zaspokoić potrzeby człowieka i równowagi przyrodniczej.

Drewno a środowisko

W przeciwieństwie do eksploatacji innych złóż naturalnych, pozyskanie drewna nie prowadzi do trwałych przekształceń w przyrodzie.

W wyniku działań człowieka (spalanie paliw kopalnych, wycinka lasów) stężenie dwutlenku węgla jest dziś najwyższe w ciągu ostatnich 20 milinów lat historii ziemi, stoimy w obliczu rosnącego efektu cieplarnianego. Lasy są najważniejszym czynnikiem kształtującym globalny bilans węgla. Każdy hektar lasu i każdy metr sześcienny drewna przynosi korzyść w postaci wiązania węgla.