Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w RDLP w Łodzi jest

Hanna Bednarek-Kolasińska
tel. 42 631 79 21
kom. 603 882 343
e-mai: rzecznik@lodz.lasy.gov.pl