Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowa Konferencja „Dekada Polskiego Bartnictwa”

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do udziału
w Międzynarodowej Konferencji „Dekada Polskiego Bartnictwa".

Informujemy, że termin przesyłania "kart zgłoszenia", został przedłużony do 6 czerwca.

Założenia konferencji

Po latach nieobecności w puszczańskich ostępach do lasów powróciła pszczoła, jeden
z najbardziej uniwersalnych zapylaczy. Proces odtworzenia populacji pszczoły nie jest łatwy
ale jest możliwy do zrealizowania w lasach, niezależnie od formy ich własności. Zdobyta wiedza
i doświadczenie oraz pierwsze wyniki badań pozwalają z optymizmem podchodzić do kolejnych inicjatyw, które umożliwiają odtworzenie populacji tego gatunku.

Problem zmniejszania się liczebności zapylaczy w otoczeniu człowieka stwarza konieczność podejmowania czynności mających na celu poprawę warunków dla wzrostu leśnej roślinności nektarodajnej. Pojawiające się barcie i kłody bartne w naszych lasach są niezwykle cenne dla zachowania różnorodności fauny związanej ze środowiskiem życia pszczoły miodnej.

 

Cele konferencji:

  • Integracja międzynarodowych środowisk związanych z bartnictwem
  • Wymiana doświadczeń i informacji oraz inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć

 

Planowane referaty

Działalność organizacji Tree Beekeeping International

Projekt odtwarzania bartnictwa w Polsce

Rozmieszczenie barci w Polsce

Bartnictwo na Uralu

Barcie w lasach niemieckich

Tradycje bartnicze na Białorusi

Bartnictwo ukraińskie

Projekt bartniczy na terenie RDLP w Białymstoku

Fundacja „Bractwo Bartne"

Bartnicze zasoby historyczne Puszczy Białowieskiej

Pszczoła w środowisku leśnym

Baza pożytkowa pszczół

Wyniki badań pszczół w barciach

Rozmnażanie pszczół

Doświadczenia bartnicze w Wigierskim Parku Narodowym

 

Sesja terenowa

Pokaz i przegląd barci na terenie Nadleśnictwa Spała. Prezentacja i przegląd kłód bartnych.

Pokaz technik wchodzenia.

 

Zaplanowano również:

  • Pokaz filmu „Łowcy Miodu"
  • Wystawę fotograficzną „Ostatni bartnicy"
  • Wystawę fotograficzną „Pszczoła w obiektywie"