Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictw RDLP w Łodzi funkcjonują różnorodne obiekty przygotowane na potrzeby realizacji zadań z zakresu edukacji leśnej, pomocy szkołom w ich działaniach zbieżnych z zadaniami edukacji leśnej oraz na potrzeby wszystkich gości lasu.

#WoodsKreuje

Wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat – nie zmieniły tego kolejne rewolucje techniczne i przemysłowe, nie ma bowiem drugiego tak uniwersalnego surowca, jak drewno.

Bogatka online

W styczniu tego roku leśnicy i ornitolodzy powiesili budkę lęgową z otworem wlotowym o średnicy 3 cm i zainstalowali kamerę z funkcją podczerwieni i dźwiękiem. Na początku kwietnia sikory rozpoczęły okres lęgowy. Ptaki dobrały się w parę i zasiedliły budkę. Pracę rozpoczęły od wykonania gniazda głównie z mchu, a wyściółkę stanowiły drobne pióra i sierść. W połowie kwietnia samica zniosła niewielkie białe rudo nakrapiane jaja, z których wylęgły się pisklęta.