Asset Publisher Asset Publisher

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w RDLP w Łodzi jest

Hanna Bednarek-Kolasińska
tel. 42 631 79 21
kom. 724 722 208
e-mai: rzecznik@lodz.lasy.gov.pl